Echtscheiding

Mijn werkzaamheden in het familierecht bestaan voor een belangrijk deel uit het begeleiden van mensen bij hun (echt)scheiding. Bij een echtscheiding moet veel geregeld worden.

Wanneer je minderjarige kinderen hebt, ben je als ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen, waarin afspraken worden vastgelegd over de zorgverdeling, de wijze waarop je elkaar na de scheiding op de hoogte houdt van ontwikkelingen betreffende de kinderen en de kinderalimentatie. Het is goed om op die manier uitvoerig stil te staan bij de gevolgen die de scheiding voor jullie kinderen heeft en hoe deze gevolgen voor hen zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen. Zo kan er maatwerk worden geleverd en dat is wat ieder kind naar mijn overtuiging verdient. Meer informatie daarover vind je in het hoofdstuk “ouderschapsplan”.

Daarnaast zal gesproken moeten worden over partneralimentatie, pensioenverevening en verdeling van de huwelijksgemeenschap c.q. afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Ik vind het een voorrecht om je in een echtscheidingstraject te mogen begeleiden. Dit werk boeit mij vanwege de  interessante juridische aspecten én vanwege de emotionele kanten van dit vakgebied. Het is mijn taak om je zakelijke en financiële belangen te behartigen, maar tegelijkertijd moet er aandacht en ruimte zijn voor de emoties die de scheiding met zich meebrengt.

Als cliënten voor het eerst bij mij komen overzien ze vaak niet wat er moet gebeuren. Door de emoties is het bovendien moeilijk om rationeel na te denken en beslissingen te nemen. De toekomst kan er, door financiële onzekerheden, bedreigend uitzien: Hoe moet ik straks rondkomen? Wat moet ik aan alimentatie gaan betalen? Kan ik wel in ons huis blijven wonen? Ik ga voor je aan de slag om je vragen te beantwoorden en je zorgen over de toekomst weg te nemen. 

Het geeft mij voldoening als cliënten na afronding van het traject tevreden zijn over de regelingen rondom de kinderen en de financiële afwikkeling én zij weer op een positieve manier in het leven staan en naar de toekomst kunnen kijken. Een cliënt stuurde mij laatst een kaartje met de tekst: “Dank voor alles wat je voor me gedaan en bereikt hebt. En vooral dank voor het feit dat je me steeds het vertrouwen hebt gegeven dat het goed zou komen, dat gaf veel rust.” Dat kaartje geeft goed weer wat ik voor mijn cliënten, en dus ook voor jou, wil betekenen.

Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel. Juist om die reden ga ik regelmatig de samenwerking met professionals uit andere disciplines aan, die deel uitmaken van mijn netwerk. Wanneer ik ondernemers begeleid bij hun echtscheiding, werk ik veelal samen met accountants en fiscalisten. In scheidingen, waarbij kinderen zijn betrokken, werk ik – waar nodig en/of gewenst – samen met een orthopedagoog, kinderpsycholoog of KIES-coach.