Mediation

Mediation in het familierecht en het erfrecht

Wie trouwt of gaat samenwonen, denkt niet aan scheiden. Toch eindigen veel huwelijken en samenlevingen uiteindelijk in een echtscheiding. Wanneer een echtscheiding onvermijdelijk is, is het voor de betrokken partners en vooral ook voor hun kinderen, fijn als dat  op een respectvolle manier gebeurt. Een lange en moeizame procedure bij de Rechtbank met veel strijd leidt tot vooral tot verdriet, frustratie en hoge kosten. Mediation brengt – doordat er ook aandacht is voor de onderliggende emoties – inzicht en begrip, hetgeen je in staat stelt naar de toekomst te kijken en door te gaan met je leven. Bij mediation zijn er geen winnaars of verliezers. Beide partners zijn in deze moeilijke periode bereid om met elkaar te blijven overleggen en om niet alleen naar hun eigen belang, maar ook naar het belang van de ander en uiteraard naar het belang van hun kinderen te kijken.

Ik begeleid partners bij de totstandkoming van hun (echt)scheiding en bij het maken van afspraken met betrekking tot hun kinderen, eventuele alimentatie, het vermogen en de pensioenaanspraken. Ook wanneer ex-partners al langere tijd uit elkaar zijn en er – opnieuw – een meningsverschil is ontstaan over, bij voorbeeld, de kinderen of de alimentatie, kunnen zij bij mij terecht.

Mediation kan ook in het erfrecht een goede methode zijn om tot de oplossing van een geschil te komen. De betrokken partijen zijn vaak familieleden van elkaar en het is dan wél zo prettig om een geschil gezamenlijk aan tafel op te lossen in plaats van elkaar daarover bij de Rechtbank te moeten treffen. Waar gerechtelijke procedures de betrokken partijen vaak verder uit elkaar drijven, kan mediation juist voor tot meer begrip voor elkaars standpunten leiden.

Het mooie van mediation is, dat je – met elkaar – zelf de uitkomst bepaalt en dat je niet afhankelijk bent van het oordeel van de rechter. In die zin houd je zelf de regie. De kans op een duurzaam resultaat is bovendien groter dan bij een procedure omdat je zelf hebt bijgedragen aan een resultaat waar je vrede mee hebt.

Wanneer cliënten kiezen voor mediation, ondertekenen zij en ik een mediationovereenkomst waarin de “spelregels” van het traject zijn vastgelegd. Deze spelregels houden onder meer in:

  • Onpartijdigheid van de mediator. Ik leid de gesprekken, ik geef juridische informatie, ik leg je de diverse mogelijkheden voor, ik begeleid de onderhandelingen, maar ik blijf neutraal.
  • Volledige financiële transparantie. Alle van belang zijnde stukken dienen daarvoor op tafel te komen.
  • Vrijwilligheid. Niemand is verplicht tot mediation en cliënten kunnen tussentijds altijd stoppen.
  • Vertrouwelijkheid. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken blijft vertrouwelijk, zodat er ruimte is om vrijuit met elkaar te praten en ideeën uit te wisselen.

Van de gesprekken maak ik verslagen. Wanneer er volledige overeenstemming is bereikt, leg ik de afspraken vast in een overeenkomst.

Bij echtscheidingen worden de afspraken  vastgelegd in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant. Deze worden samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechtbank hoeft dan inhoudelijk geen beslissingen meer te nemen; dat hebben de (ex-)partners samen al gedaan.