Links

De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten.

Overlegscheiden.com is onderdeel van de
Vereniging van Collaborative Professionals

Belangrijk is om bij onenigheid tijdig informatie en hulp vragen om te voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt.
Een VEAN-advocaat geeft u advies en helpt u escalatie te voorkomen.
Mocht het nodig zijn, dan voert een VEAN-advocaat daarnaast namens u een juridische procedure.

mijnoverheid

MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld een herinnering krijgen als uw rijbewijs bijna is verlopen, controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat of de status van uw omgevingsvergunning volgen. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. En u logt gemakkelijk in met uw DigiD.

FAMILIERECHT

De meeste echtparen zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Voorafgaand aan een eventuele scheiding wordt er in deze situatie nog wel eens geprobeerd om de andere partner financieel te benadelen. Denk aan het aangaan van schulden of het opnemen van ongebruikelijke bedragen.

Wilt u hier meer over weten of meer informatie over scheiden? Wij kunnen u hierover verder informeren.

NIbud_fc-oranje omk (3)(1)

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden, zowel de burgers als de overheid.

Scheiding der machten

Het is belangrijk dat de macht binnen een land niet in één hand is. Anders bestaat de kans dat de overheid haar macht gaat misbruiken. In een rechtsstaat zijn de belangrijkste overheidstaken verdeeld over drie machten:

  • Wetgevende macht: regels maken
  • Uitvoerende macht: regels uitvoeren
  • Rechterlijke macht: conflicten beslechten als de regels niet duidelijk zijn of niet goed worden toegepast.

Deze scheiding der machten heet de trias politica, bedacht door de Franse filosoof en jurist Montesquieu.