Erfrecht

Na het overlijden van een dierbare worden de nabestaanden – op een moment dat hun hoofd daar vaak helemaal niet naar staat –  geconfronteerd met tal van zaken die geregeld moeten worden, waar zij vaak geen of weinig ervaring mee hebben.  Onvermijdelijk worden zij geconfronteerd met het erfrecht. Ineens is de nabestaande erfgenaam of legataris, soms zelfs zonder hij of zij dit wist. Het omgekeerde doet zich ook voor: de nabestaande had verwacht erfgenaam te zijn, maar dit blijkt niet het geval te zijn.

Conflicten over erfenissen komen veel voor, zeker wanneer er wat te verdelen valt. Soms waren de verhoudingen in de familie al verstoord of was er al sprake van diepgewortelde onv