Waarschijnlijk heeft u het wel gelezen of gehoord: Wie vanaf 1 januari 2018 trouwt zonder huwelijkse voorwaarden te maken, trouwt niet meer in algehele gemeenschap van goederen. Er ontstaat een beperkte gemeenschap, waarbij het uitgangspunt is dat alles wat tijdens het huwelijk door de echtgenoten samen is opgebouwd bij overlijden of echtscheiding gedeeld wordt. Dat geldt voor het eigen huis en de auto, maar ook voor de schuld die aangegaan is om die mooie reis door de Verenigde Staten te betalen. Ook goederen en schulden die voor het huwelijk al gemeenschappelijk waren, vallen in de beperkte gemeenschap.

Niet in de gemeenschap vallen de goederen die voor het huwelijk aan één van de echtgenoten toebehoorden en voorhuwelijkse schulden van één van beide echtgenoten. Schenkingen en erfenissen vallen evenmin in de gemeenschap en blijven dus privé-vermogen.

Deze nieuwe regeling geldt voor alle huwelijken die vanaf 1 januari 2018 zijn c.q. worden gesloten. Gaat u na deze datum trouwen en wilt u toch een algehele gemeenschap van goederen, zoals die in het verleden gold? Dan zult u naar de notaris moeten om deze wens in huwelijkse voorwaarden vast te laten leggen.