Collaborative Erfrecht

Het verdelen van een nalatenschap tussen de erfgenamen is niet altijd eenvoudig; dat geldt temeer wanneer de onderlinge verhoudingen verstoord zijn of wanneer de belangen van de erfgenamen botsen. Wanneer je daar toch op een goede manier, zonder een langdurige en kostbare procedure bij de Rechtbank, uit wilt komen kan een team van specialisten uitkomst bieden. Dit team bestaat uit eigen erfrechtadvocaten voor de erfgenamen (afhankelijk van de belangen is het mogelijk dat iedere erfgenaam een eigen advocaat heeft, dan wel dat een advocaat tw