Collaborative Erfrecht

Het verdelen van een nalatenschap tussen de erfgenamen is niet altijd eenvoudig; dat geldt temeer wanneer de onderlinge verhoudingen verstoord zijn of wanneer de belangen van de erfgenamen botsen. Wanneer je daar toch op een goede manier, zonder een langdurige en kostbare procedure bij de Rechtbank, uit wilt komen kan een team van specialisten uitkomst bieden. Dit team bestaat uit eigen erfrechtadvocaten voor de erfgenamen (afhankelijk van de belangen is het mogelijk dat iedere erfgenaam een eigen advocaat heeft, dan wel dat een advocaat twee of meer erfgenamen bijstaat), een coach (vaak is dat een psycholoog) en – indien nodig, gelet op de belangen – een financieel adviseur. Samen helpen zij jou en de andere erfgenamen om tot een verdeling van de nalatenschap te komen.

Wanneer je kiest voor Collaborative Erfrecht worden er op voorhand afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in een deelnemersovereenkomst. Kenmerkend voor Collaborative Erfrecht is dat je met elkaar afspreekt dat de rechter niet wordt ingeschakeld, dat er oog is voor alle belangen en dat er volledige transparantie is ten aanzien van de over en weer te verstrekken informatie.

Een verschil met mediation is dat je bij Collaborative Erfrecht je eigen advocaat hebt die je bijstaat en adviseert, terwijl een mediator neutraal moet zijn en blijven. Je advocaat heeft – net als de andere advocaat / advocaten die deel uitmaken van het team – wel de taak om ook naar de belangen van de andere erfgenamen te kijken, hetgeen bijdraagt aan een constructief verloop van het traject. De coach begeleidt het proces, waarbij aandacht is voor de emoties die spelen. Zo wordt voorkomen dat de verhoudingen verder op scherp worden gezet. Een financieel deskundige aan tafel zal met name nuttig zijn wanneer een onderneming onderdeel is van de nalatenschap. Zowel de coach als de financieel deskundige hebben een neutrale positie en worden door de deelnemers gezamenlijk ingeschakeld.

Bij Collaborative Erfrecht wordt er – kort gezegd – door alle deelnemers naar gestreefd om in korte tijd en in goed overleg tot een voor alle betrokkenen positieve en aanvaardbare regeling te komen.

Omdat ik zowel bij de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP) als bij de Vereniging van Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (VFAS) ben aangesloten, kan ik je informeren en adviseren over Collaborative Erfrecht en je in een dergelijk traject bijstaan. Indien je meer informatie wilt, ben je van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.