Collaborative divorce

Collaborative Divorce ofwel Overlegscheiding is een andere, voor Nederland betrekkelijk nieuwe, manier van scheiden. In teamverband wordt gewerkt aan de totstandkoming van afspraken over de gevolgen van de scheiding. De beide partners hebben ieder een eigen advocaat. Naast de partners en hun advocaten maakt een coach deel uit van het team en zo nodig ook een financieel deskundige en/of een kinderdeskundige. Gezamenlijk helpen de deskundigen je om alle zaken die bij een echtscheiding komen kijken af te wikkelen en nieuwe doelen voor de toekomst uit te stippelen. In een collaborative divorce wordt gewerkt vanuit een coöperatief perspectief, in plaats van een competitief perspectief.

Het model van de overlegscheiding is gebaseerd op drie peilers: De afspraak dat de rechter niet wordt ingeschakeld, een eerlijke en volledige uitwisseling van informatie door beide partners en een oplossing waarbij ouders en kinderen de hoogste prioriteit hebben. Wederzijds respect vormt de grondslag van de overlegscheiding.

Alle voordelen van mediation gelden ook voor collaborative divorce. Mediation is echter niet altijd mogelijk. Collaborative Divorce kan vooral de aangewezen weg zijn als er geen evenwicht in kennis, macht of emoties bestaat tussen de partners. De cliënten en hun advocaten vormen het basisteam. De advocaten behartigen primair het belang van hun cliënt en zien er op toe dat het proces van beide kanten eerlijk en constructief verloopt.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Advocaten en andere deskundigen die volgens het model van deze vereniging werken hebben daarvoor speciale trainingen gevolgd. Vanuit de vereniging worden er regelmatig trainingen en cursussen voor de leden georganiseerd om kennis up-to-date te houden en vaardigheden verder aan te scherpen. Verder maak ik deel uit van het Collaborative Practice Center (www.collaborativepracticecenter) hier in de regio. Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten wisselen we ervaringen uit, delen we onze kennis en leren we elkaar beter kennen, wat de onderlinge samenwerking ten goede komt.