Collaborative divorce

Collaborative Divorce ofwel Overlegscheiding is een andere, voor Nederland betrekkelijk nieuwe, manier van scheiden. In teamverband wordt gewerkt aan de totstandkoming van afspraken over de gevolgen van de scheiding. De beide partners hebben ieder een eigen advocaat. Naast de partners en hun advocaten maakt een coach deel uit van het team en zo nodig ook een financieel deskundige en/of een kinderdeskundige. Gezamenlijk helpen de deskundigen je om alle zaken die bij een echtsche