Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is door de jaren heen steeds ingewikkelder geworden.arbeidsrecht
Van belang is wat een werkgever en werknemer met elkaar hebben afgesproken, maar daarnaast zijn er wettelijke bepalingen van toepassing en kunnen ook cao-bepalingen een rol spelen. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de bepalingen in het sociaal zekerheidsrecht.

De wetten en regelingen kunnen ook nog eens gewijzigd worden, zoals dat recent is gebeurd met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid. Daarom is het belangrijk om de ontwikkelingen in het arbeidsrecht goed te volgen.

U kunt bij mij terecht voor advies over onder meer:

  • Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
  • Het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten;
  • Ziekte en re-integratie;
  • Ontslag;
  • Geschillen over concurrentie- en/of relatiebedingen;
  • Reorganisaties;
  • Aansprakelijkheid van werkgevers;

Het liefst denk ik in een vroeg stadium met u mee om conflicten zoveel mogelijk te voorkomen. Ik beantwoord graag uw vragen en geef advies op maat. Mocht het toch tot een procedure bij de kantonrechter of het UWV komen, dan sta ik u daarin graag bij.