Welkom

Wie ben ik?

Welkom op mijn website. Graag stel ik me aan je voor.

Mijn naam is Marjon van den Biggelaar. Ik ben advocaat en mediator, gespecialiseerd in het familierecht, en ik werk vanuit mijn kantoor in Waalre.

Ik vind het een voorrecht om mensen in een scheidingstraject te mogen begeleiden. Het werk boeit mij vanwege de juridische aspecten én vanwege de emotionele kanten van dit vakgebied. Het is mijn taak de zakelijke en financiële belangen van mijn cliënten te behartigen, maar tegelijkertijd moet er aandacht en ruimte zijn voor de emoties die de scheiding met zich meebrengt.

Als cliënten bij mij komen overzien ze vaak niet wat er moet gebeuren. Door de emoties is het bovendien moeilijk om helder en rationeel na te denken en goede